FAQs

PREGUNTAS FRECUENTES

S'acorda una visita d'avaluació gratuïta, mitjançant una trucada de telèfon o correu electrònic; en ella es determina el projecte a realitzar i el temps emprat i es pressuposta, devent el client donar el seu vistiplau com a requisit previ.

El servei d'organització, no és un servei de neteja. Com més net estigui l'espai a ordenar millor quedarà el resultat. Si el client compta amb personal propi per a aquesta labor, és més que convenient usar aquest recurs.

Correspondrà al client sufragar les despeses relatives a tots els elements necessaris per organitzar de manera permanent, no obstant això, l'empresa organitzadora pot encarregar-se de localitzar i encarregar el material necessari, previ pagament a compte per part del client, una vegada aprovat el pressupost.

L'eliminació de les escombraries corre per part del client. El retir de coses que no es requereixin més ho fa també el client però amb el consell de l'Organitzador Professional en qüestió de ser susceptible de donació i o venda. En casos de treballs de gran envergadura, l'Organitzador Professional pot fer la recerca d'empreses que facin retir contractat d'escombraries, papers i o articles varis.

El client i l'empresa organitzadora decidiran la conveniència de la necessitat de la presència del client, o decidir que organitzi l'empresa per si sola, en aquest cas, aquesta es limitarà a ordenar i no tirarà gens. La finalitat de l'Organitzador Professional, és transmetre les habilitats necessàries al client, ajudant-li a organitzar-se a més d'establint sistemes que li permetin mantenir el treball i adaptar-ho conforme passa el temps. És per això que l'ideal és que es treballi de manera conjunta. Pot haver-hi casos en els quals l'Organitzador Professional treballi tot sol o el mateix el client, però això s'establirà des de l'entrevista d'avaluació i/o a llarg del projecte d'organització.

S'estableixen d'acord a cada client, els horaris s'adaptaran a les necessitats de cada client. Podent abastar fins als caps de setmana i festius.

Espais en ordre és sòcia des de 2017 de l'AOPE, Associació d'Organitzadors professionals d'Espanya, ens adherim a un Codi ètic per assegurar estàndards de qualitat en els serveis i les relacions amb el client, per oferir les màximes garanties.

Una vegada acabat el treball el client comptarà amb la possibilitat d'assessories addicionals per telèfon prèvia cita durant el primer mes natural posterior al final del treball.