Aquest lloc web utilitza galetes per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari. OK | Saber més

Faqs

FAQS

Sempre tindrem en compte les necessitats del client i el seu estil de vida o de treball, tot i que també caldrà que el client adquireixi el compromís de que seguirà les indicacions de la professional i crear certs hàbits, només així podrà aconseguir que l'ordre aconseguit es mantingui en el temps.

El servei d'organització, no és un servei de neteja. Com més net estigui l'espai a ordenar millor quedarà el resultat. Si el client compta amb personal propi per a aquesta labor, és més que convenient usar aquest recurs.

Correspondrà al client sufragar les despeses relatives a tots els elements necessaris per organitzar de manera permanent, no obstant això, l'empresa organitzadora pot encarregar-se de localitzar i encarregar el material necessari, previ pagament a compte per part del client, una vegada aprovat el pressupost.

La professional podrà encarregar-se de l'eliminació, donació o venda de material sobrant, i garantirà la seva gestió responsable.

El client i l'empresa organitzadora decidiran la conveniència de la necessitat de la presència del client, o decidir que organitzi l'empresa per si sola, en aquest cas, aquesta es limitarà a ordenar i no tirarà gens. La finalitat de l'Organitzador Professional, és transmetre les habilitats necessàries al client, ajudant-li a organitzar-se a més d'establint sistemes que li permetin mantenir el treball i adaptar-ho conforme passa el temps. És per això que l'ideal és que es treballi de manera conjunta. Pot haver-hi casos en els quals l'Organitzador Professional treballi tot sol o el mateix el client, però això s'establirà des de l'entrevista d'avaluació i/o a llarg del projecte d'organització.

S'estableixen d'acord a cada client, els horaris s'adaptaran a les necessitats de cada client. Podent abastar fins als caps de setmana i festius.

Espais en Ordre pertany a AOPE (Associació d'organitzadors professionals d'Espanya), la qual obliga complir un codi professional que exigeix a les seves sòcies garantir la màxima qualitat, confidencialitat dels detalls personals i professionals i la plena satisfacció de client. A més, l’empresa compta amb una assegurança de responsabilitat civil.

Una vegada acabat el treball el client comptarà amb la possibilitat d'assessories addicionals per telèfon prèvia cita durant el primer mes natural posterior al final del treball.